Har du en livskrise?

Genkender du nogle af disse udsagn?

Book en gratis indledende telefonisk samtale her.

Jeg føler jeg sidder fast, og det hele ser lidt mørkt ud.

Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg vil med mit liv.

Jeg kan ikke mærke hvad jeg har lyst og brug for.

Jeg glemmer mig selv og vil gerne blive bedre til at sige nej og sætte grænser.

Jeg gentager de samme uhensigtsmæssige mønstre og kan ikke rigtigt stoppe det.

Jeg ved ikke helt hvad det handler om, men jeg er bare ikke rigtig glad.

Hvad sker der i terapi?

At gå ind i et terapeutisk rum er først og fremmest en måde at skabe en tidslomme, hvor du kan fokusere på dig og dit liv. 

I vores samtale får du tid og mulighed for at stille ind på dig selv, og på de udfordringer du står i.

I vores relation er du eksperten på dig! Som terapeut ved jeg ikke, hvordan det er at være dig – det gør kun du. Og hos mig vil du derfor ikke få gode råd eller formler på, hvordan du skal leve dit liv.

Gennem den terapeutiske samtale kan jeg i stedet hjælpe dig med at være nysgerrig på dig selv og på dine relationer. Jeg kan hjælpe dig med at undersøge, hvordan du har det, og hvordan dine handlemønstre er.

Sammen kan vi udfolde perspektiver og valgmuligheder og blive klogere på, hvad der er vigtigt for dig i dit liv.

I vores rum kan du tale, tænke og føle frit. Og når du hører dig selv sige, hvad du tænker, kan du tænke over det du siger. Når du har ro til at mærke, hvad du føler, kan du føle, hvad du mærker.

Der er mange psykoterapeutiske retninger. Gestaltterapi er én af dem og er der, hvor jeg henter mit teoretiske, filosofiske og psykologiske afsæt. Du kan læse mere om gestaltterapi her.

Om dig som klient

Mange forskellige mennesker søger terapi – af mange forskellige årsager. Nogle har brug for enkelte samtaler for at få styr på afgrænsede problemstillinger. Andre har brug for et længere forløb, og atter andre frekventerer det terapeutiske rum med jævne mellemrum og bruger det som anledning til et slags løbende “serviceeftersyn”.

Emnerne kan være hvad som helst, der fylder for dig. Måske vil du arbejde med dit kærlighedsforhold, dit forhold til dig selv eller din familie, dit forældreskab eller din måde at håndtere livets udfordinger på. Måske fylder dit arbejde for meget – eller for lidt, eller du døjer med helbredsmæssige udfordringer, der forhindrer dig i at leve det liv, som du ønsker. Måske er det noget helt andet, der fylder i dig og som har brug for at få luft.

Der er ingen krav til dig som klient, og du skal ikke præstere noget sammen med mig. Ingen tanker, følelser eller problemstillinger er for små eller store. Der er dét, der er!

Om mig som psykoterapeut

Jeg er oprindeligt uddannet cand. jur fra Københavns Universitet og har specialiseret mig indenfor lovgivning med fokus på mennesker i udsatte positioner. De sidste 10 år har jeg arbejder som direktionskonsulent i Hillerød Kommune, hvor jeg bla. understøtter og rådgiver direktører og chefgrupper ledelsesmæssigt.

Relationer mellem mennesker og de nuancer og gevinster, vi alle kan opleve ved at bliver mere emotionelt bevidste og kompetente, er mit brændstof. Det gælder i alle relationer: mellem elskende, mellem generationer, mellem professionelle og på et helt grundlæggende plan inde i os selv som individer. Jeg tror på, at hvis vi alle lærer at se på os selv med mere milde og anderkendende øjne, vil verden blive et bedre sted at leve.

Jeg valgte tidligt, at min juridiske baggrund måtte suppleres, så jeg også fik tilegnet mig andre mere menneskelige kompetencer. Derfor har jeg løbende taget 4 års grunduddannelse inden for oplevelsesorienteret psykoterapi fra 2 forskellige skoler, ligesom jeg har taget en 2-årig overbygning som gestaltterapeut ved Nordisk Gestalt InstitutGestaltterapeut og psykoterapeut er i princippet det samme – blot siger det noget om det metodemæssige grundlag jeg arbejder ud fra.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening – din sikkerhed for kvalitet

I dag er der ingen statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter.

Derfor er et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Alle foreningens medlemmer skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde sig psykoterapeut MPF. Denne titel er klienternes garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

Du kan se min profil på foreningens hjemmeside og i øvrigt læse mere om mig her.