PNES (Psykogene ikke-epileptiske anfald)

Om PNES

Psykogene ikke-epileptiske anfald (PNES)

PNES er anfald, som til forveksling ligner epileptiske anfald. Der er tale om anfaldsvise forandringer i adfærd, uden at der kan påvises en tilgrundliggende hjernesygdom.

Det epilepsilignende anfald er oftest et fysisk udtryk for psykiske vanskeligheder. De fysiske symptomer kan ses som en måde at reagere på ved følelsesmæssig belastning, på samme måde som man kan reagere med angst og depression. PNES anfald er lige så belastende som epileptiske anfald, og personen har ikke viljemæssig kontrol over anfaldene.

Hos nogle patienter er PNES anfald udløst af traumatiske oplevelser, hos andre kan det være udtryk for stress og belastning, og hos atter andre kan det handle om vanskelighederne ved at sige fra.

Du kan læse meget mere om PNES på nette, fx her: Rigshospitalet, Filadelfia eller Aarhus Universitet.

Diagnostisering

Det er vigtigt at stille den rigtige diagnose, så man kan få den rette behandling og undgå unødvendig medicinering.

For at stille diagnosen PNES må epilepsi så vidt muligt udelukkes. Har du ikke fået stillet diagnosen endnu, skal du rette henvendelse til din læge, som typisk vil henvise dig videre i sundhedssystemet til en epilepsiklinik.

Det ses ikke sjældent at patienter har begge diagnoser – både epilepsi og PNES.

Behandling i det offentlige system

I det offentlige system (ofte en epilepsiklinik) vil du typisk blive vurderet af en neurolog, en neuropsykolog og en psykiater.

Neurologen skal afdække om det er epilepsi eller PNES – eller måske begge dele.

Hos neuropsykologen undersøges det om du vil have gavn af samtalebehandling og om du har nogle mulige psyko-sociale belastningsfaktorer i dit liv eller måske bagvedliggende problemer, der kan igangsætte anfald.

I psykiatrien bliver det vurderet, om du har en behandlingskrævende psykisk lidelse som evt. kan spille en rolle i forhold til din anfaldsproblematik.

Behandling hos mig

I min klinik og online arbejder jeg typisk med klienter, der er “færdigbehandlet” i det offentlige system, men som fortsat oplever anfald, ureguleret nervesystem og dårlig livskvalitet.

Mange klienter med PNES ønsker online behandling, så de kan blive hjemme i trygge omgivelser og ikke udsætte sig selv for unødig stress eller spændingsniveau.

Min klinik ligger i Hillerød og her er du også velkommen.

Traditionel psykoterapi med samtale terapi kan forstærke følelsen og oplevelsen af dissociering, fordi en samtale kan foregå uden at du mærker dig selv eller din krop. At leve i tankerne er meget almindeligt, hvis du er dissocieret. Det er en måde at koble kroppen fra og gå op i tankerne. Det kan opleves som en tryghed, at fungere på det mentale plan, men det er svært at være helt til stede, hvis du kun lever i hovedet.

Da psykoterapi handler om at bearbejde og forløse negative oplevelser, traumer og i det hele taget vække hele dig til live, skal dissociering behandles og tages vare på i psykoterapien.

Når du lider af PNES er dit nervesystem typisk meget overbelastet og ureguleret – særligt efter anfald. Det er meget selvforstærkende ift yderligere anfald, da det kan forstærke den dissociative tendens.

Dit system har brug for ro, ro og ro. Og samtidigt kan roen minde dig om dissociative anfald. Her er øvelsen for dig, at du skal lære, hvad dit system har brug for samt hvornår – og så skal du indrette dit liv efter det.

Det lyder nemmere end det er – det ved jeg – og det kræver at DU tager ansvar for dig.

Dét kan jeg hjælpe dig med at gøre – ligesom jeg kan give dig konkrete redskaber til, hvordan du kan regulere dit nervesystem hver dag, så du oplever en støre frihed og glæde i dit liv.