Udvikling af dit personlige lederskab

I min praksis tilbyder jeg også ledelsesudviklende samtaler, fordi jeg tror på, at ledere på alle niveauer har brug for at blive mere selverkendte og -bevidste.

For at kunne lykkes med opgaven, forløse potentialer hos medarbejderne og tilføre organisationen yderligere værdi, kan ledere på alle niveauer med fordel arbejde på at blive mere emotionelt kompetente og bevidste om, hvordan de selv og andre fungerer som ledere og som mennesker.

Desuden fordrer de massive krav og vilkår, som ledere skal navigere i, en kontinuerlig stillingtagen til grænsedragning og personlige balancer, så de kan stå solidt på begge ben i alle slags udfordringer og ikke fx resignere i en offer-rolle, eller hvad værre måske er, bliver syge med stres eller andre belastningsreaktioner.

Målet for vores samtaler er opmærksomhed og metoden er ligeledes opmærksomhed. Fordi jeg tror på, at opmærksomhed giver dig nye valg og handlemuligheder.

Er du nysgerrig på nogle af disse spørgsmål?

Hvad indeholder mine sårbare sider egentligt, og hvordan viser jeg dem uden at føle mig forkert?

Hvordan får jeg mod til at sænke paraderne og dele det svære og det uperfekte – dele at jeg er fejlbarlig?

Risikerer jeg ikke at miste respekt, hvis de finder ud af, at jeg også kan blive ramt og føle mig som en fiasko?

Den heroiske, karismatiske og benhårde chef, der løser opgaven uden tvivl og tøven – og ser godt ud mens han gør det – er dømt ude.

Dagens organisationer og fremtidens arbejdskraft ønsker mere nærvær, mere autenticitet og mere fejlbarlighed – fordi det er menneskeligt.

De ønsker en arbejdsplads med psykologisk tryghed, som rummer og opfordrer til ærlighed, nytænkning og innovation og som (også) giver plads til frustrationer, følelser og usikkerhed.

Derfor er der et øget fokus på at ledere i dag må og skal supplere de traditionelle ledelseskompetencer med mere relationelle og emotionelle modne opmærksomheder og kvalifikationer.

Og det er en medvirkende årsag til, at sårbarhed i ledelse er det nye sort, og en af årsagerne til, at der er massivt høje krav til ledere anno 2022.

Som leder skal du være en regulær blæksprutte – du skal lede opad, til siden, nedad, udad, på tværs, og på langs – og ikke mindst indad.

Du skal både være en bureaukrat og en strateg, der kan skabe netværk, og du skal kunne implementere reformer og være økonomisk ansvarligt.

Samtidigt skal du være modig, autentisk og nærværende, psykologisk moden og ikke mindst skal du vise din sårbarhed og fejlbarlige sider, så du kan motivere din organisation til at være innovativ og nytænkende.

Det er et godt spørgsmål! Det er nemlig ikke lige noget, du kan læse dig til i en bog eller lære på et online kursus. At vise sin sårbarhed og sin fejlbarlighed kræver en god portion psykologisk modenhed – og det kan ikke intellektualiseres.

Problemet er også, at selvom mange bekender sig til, at sårbarhed og andre bløde værdier også er relevante kompetencer som leder, så kan det være sårbart, i sig selv, at indrømme, at man ikke helt ved, hvordan man gør i virkeligheden.

Når det er sårbart ikke at kunne finde ud af at være sårbar, så er det nemmere bare at lade som om. Sige alle de rigtige buzzwords – og krydse fingre for, at der ikke er nogen, der opdager, at du faker. Men det gør de – opdager det, og så er du lige vidt.

Men der er en anden vej end at fake sårbarhed. Vejen er ikke udenom sårbarheden, men igennem den. Vejen er at stifte bekendskab med dine sårbare sider i trygge rammer – modsat midt under et personalemøde. I mit rum kan du trygt og i dit eget tempo undersøge, hvordan din sårbarhed føles, og hvad den gør ved dig og dine forholdemåder.

Kan du genkende, at føle dig udspændt imellem øgede og til tider modstridende forventninger og krav til dig og dine kompetencer og kapacitet?

Og er din hverdag præget af ledelsesvilkår, der er komplekse, paradoksale, dilemmafyldte og ambivalente?

Måske er du nysgerrig på, hvordan du kan blive bedre til at håndtere den følelse af udspændthed og navigere lettere i de ledelsesvilkår, som er en del af din hverdag.

Et greb kan være at skabe dig selv et rum, hvor du kan udfolde netop dét, og hvor du kan reflektere og tænke højt om din situation og dine handlemuligheder. Dét kan jeg hjælpe dig med.

Med snart 20 års erfaring inden for offentlig forvaltning og med ledelse på mange forskellige niveauer af offentlige organisationer, kender jeg til de gældende ledelsesvilkår for offentlige ledere.

En tiltagende udspændthed er en konsekvens af de ledelsesvilkår, som offentlige ledere mødes med i dag – og som de er nødt til at forholde sig til for at kunne navigere og lykkes med opgaven.

Min personlige erfaring er, at bevægelsen mod mere kompleksitet og større krav til den offentlige leder, på et organisatorisk plan netop ér et vilkår – og et vilkår, som er nærmest umuligt at rykke ved. Om ikke andet er det et langt, sejt træk.

Men hvordan den enkelte leder håndterer vilkåret og følelsen af udspændthed på et personligt plan, er derimod subjektivt og mere håndgribeligt. Og her er der virkelig noget at lære og gevinster at hente – for lederen og for organisationen.

Som leder har du nogle håndgribelige valg, ift. hvordan du håndterer og navigerer i den kompleksitet, du står i. Valg der tager afsæt i din konkrete virkelighed:

  • Hvad er udfordringen for dig som leder?
  • Hvordan udøver du din ledelse i praksis?
  • Stemmer dine ledelsesmæssige værdier og din praksis overens?
  • Virker din ledelse efter hensigten?
  • Hvad ville du gerne ændre?
  • Hvad forhindrer dig?
  • Har du andre valg?
Alle spørgsmål, der med fordel kan udfoldes og udforskes, og som kan understøtte din formåen til at udholde at være udspændt – som leder og som menneske.  Derudover er det nogle gange en lettelse i sig selv at have et rum, hvor du kan få luft – få luft for frustrationer, vrede, irritation eller andre følelser, der fylder i en hektisk og kompleks hverdag, men som du ikke kan sige højt andre steder. Et såkaldt legitimt ventileringsrum.

Kontakt mig, hvis du har brug for et fortroligt rum, hvor du i ro og mag kan reflektere over din situation, ventilere dine følelser, og hvor du kan udfolde udfordringer og løsningsmuligheder ift din konkrete og måske udspændte situation.

Et frirum uden forventninger eller krav, og hvor tiden er din. Tid til at høre dig selv sige, hvad du tænker, så du kan tænke over det, du siger.

Har du brug for et legitimt ventileringsrum?