Juli 2021

Jurist og psykoterapeut - kan man godt det?

 

Ja da - og i går bestod jeg for anden gang i mit liv en 2-årig grundlæggende del af en psykoterapeutisk uddannelse. Første gang (for 16 år siden) var uddannelsen meget bredt teoretisk funderet. Denne gang har jeg aktivt valgt retning og studerer klassisk gestaltterapi.

Gestaltterapien bygger overordnet set på eksistentialistismen og gestaltpsykologien - og med fænomenologien som metodemæssigt fundament.

Udgangspunktet er derfor bl.a. at vi alle er ansvarlige for at skabe et meningsfuldt liv. Uanset hvad vi har med os i livets rygsæk, så har vi som voksne individer mulighed for at vælge hvordan vi vil leve vores liv her og nu - og.... ikke at vælge er også at vælge. Læs mere her.

Jeg tror på, at vi som mennesker selv skal finde vores egne veje og vores egne svar - og det kan være en svær og sårbar proces, som kræver mod. Det enkle og rene ved gestaltterapiens tilgang er, at terapeuten ikke foregiver at være specialist i klientens liv. Opgaven består nærmere i at understøtte, at klienten i et trygt og fordomsfrit miljø får ro og lejlighed til at stille skarpt på sit eget liv, sine egne udfordringer og egne (uhensigtsmæssige) autopiloter.

Målet med gestaltterapi er, at klienten får nye indsigter og klarhed over, hvordan hun er i livet - for når hun ved, hvad det er hun gør, så har hun også en mulighed for at træffe et andet valg. Og valget tager klienten selv - ikke terapeuten. Dét mener jeg er en både bæredygtig og væredygtig fremgangsmåde for vækst og udvikling.

Jeg glæder mig til at fortsætte og færdiggøre min uddannelse i psykoterapi ved Nordisk Gestalt Institut - et institut som jeg giver alle mine varmeste anbefalinger, og som jeg oplever som professionelt, ordenligt og tro mod sine værdier.

Jeg oplever, at de kompetencer indenfor bl.a. menneskelige relationer og handlemønstre, som jeg tilegner mig i denne proces, supplerer min ellers klassisk skolede forholdemåde - og tilbyder mig andre og mere nuancerede valg i livet. Valg, som jeg oplever er befriende og berigende - både i forhold til mit privatliv og i relation til mit professionelle virke som direktions- og ledelsesunderstøttende konsulent i en offentlig forvaltning.

Ledelse handler nu engang grundlæggende om mennesker, der leder andre mennesker. Relationer og autopiloter er tilstede overalt, og også i organisationer er der mange uerkendte valg og potentialer, der forbliver uforløst, fordi vi ikke formår at stoppe op og stille skarpt på hvordan vi som individer og som organisation agerer og handler - eller undlader det samme.

Hvis du er nysgerrig på mere viden om mine erfaringer eller om gestaltterapiens univers så tag ansvar for dét og kontakt mig.