Hvad er gestaltterapi?

Når man taler om psykoterapi og terapeuter findes der mange forskellige retninger. Én af dem er gestaltterapi.

Ordet Gestalt i gestaltterapi er et tysk ord og kan oversættes til helhed. Netop dét at danne nye helheder og nye forståelser er centralt i gestaltterapien. At hele som menneske.

Gestaltterapi handler om at blive opmærksom på, hvad du gør, og hvordan du gør det – når du gør det. Målet er, at blive mere bevidst om den person du er, snarere end at prøve at blive en person du ikke er. Sagt med andre ord: Du kan kun forandre dét, som du først har accepteret!

Læs NGI’s Gestaltterapeutiske Manifest her.

Gestaltterapi handler om at opdage, hvem du (også) er, og om at lære at stå ved dig selv – alle sider af dig

I den gestaltterapeutiske forståelse indeholder mennesket en evne til selvregulering, dvs. en iboende kraft, der altid retter sig mod at skabe balance – og når den er oprettet, så søges ubalance igen. For at kunne opretholde en sund ligevægt og kunne pendulere smidigt mellem balance og ubalance, er det væsentligt at kunne mærke vores egne behov, at kunne prioritere mellem dem, leve med dem og at formå at føre dem ud i livet på en hensigtsmæssig måde.

I vores dagligdag handler balance / ubalance fx om behovstilfredsstillelse af almindelig karakter, såsom fx at være sulten eller tørstig og have behov for vand og mad. Det kan også handle om behovet for fx at hvile, at være alene, at være sammen med andre mennesker eller behovet for at føle, at man hører til et sted og er værdsat og elsket.

Vi kan hurtigt få kludret rundt i, hvad vores behov er og ikke mindst kan det være svært at få (eller gøre krav på) det, vi har brug for. Mange af os lider af hvad jeg kalder “hensynsbetændelse” og fokuserer mest på at opfylde andres behov.

Når vi ikke kan mærke eller tør gå efter det, vi har brug for, er det ofte erfaringer eller læringer fra fortiden, der spille os et pus. Så har vi brug for at få nye erfaringer og lære nye veje til at mærke behov og sørge for at de bliver tilfredsstillet – samtidigt med, at vi har respekt for og anerkender vores omgivelsers behov og balancerer mellem de to hensyn.

Gestaltterapi handler om at blive opmærksom på, hvor dine grænser går, og hvad dine behov er. Næste skridt er at tage dem alvorligt og vælge, om du har brug for at handle på dem og, i givet fald, på hvilken måde – alt sammen med respekt for dig selv og for din omverden.

I gestaltterapi er fokus på din situation i dag og ikke så meget på, hvad der engang har været. Vi kan ikke lave fortiden om, men vi kan arbejde med, hvordan den påvirker vores liv i dag. Det kan således godt være relevant at se på fortiden, hvis fortidens hændelser har betydning for, hvordan du håndterer situationer i dit liv i dag, fx ift at mærke dine egne behov eller få sat grænser og sagt fra.

Forståelsen af vores egen fortid, og hvordan den har formet os til det menneske vi er, er en vigtig dimension. Men forståelsen i sig selv hjælper ikke på din situation i dag. Du vil højst sansynlig stadig gøre det, som du plejer.

Dét der virkelig gør en forskel er, når dine oplevelser, læringer og mønstrer fra fortiden genopleves i nu’et med opmærksomhed på, hvad der sker i kroppen, i tankerne og i følelserne. Denne proces kan give dig nye erkendelser og dermed nye valgmuligheder.

Hvad du gør med de nye valg og i dit liv, er op til dig. I gestaltterapi får du ikke gode råd eller færdige modeller til at leve dit liv efter. Terapeuten er ikke eksperten på dit liv – det er du – men terapeuten udgør en fortrolig følgesvend, som du kan spejle dine valgmuligheder og udfordringer i og som vil forblive nysgerrig på hvordan du handler, reagere og tager ansvar for dit liv – eller undlader det samme.

I gestaltterapi er målet opmærksomhed og metoden er opmærksomhed.

Gestaltterapi er en psykoterapiform, der er udviklet i slutningen af 1940’erne af Fritz og Laura Perls. Gestaltterapi bygger på fænomenologi, eksistentialisme og feltteori.

Du kan læse mere om gestaltterapi på Nordisk Gestalt Instituts hjemmeside.

Gestaltterapi handler ikke om gode råd og modeller for, hvordan du skal leve dit liv. Nøglen til personlig vækst og udvikling er opmærksomhed – fordi nye opmærksomheder giver nye valgmuligheder

Psykoterapeut MPF betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Foreningen repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Foreningen blev grundlagt i 1993 og har i dag flere end 2000 medlemmer, der alle som minimum har en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig. Se mere om foreningen her.

Et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel. Alle medlemmer skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde sig psykoterapeut MPF