CV

Uddannelse

2023

1-årig familiebehandleruddannelse, v. Kempler Instituttet (Igang, færdig i 2024)

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, v. Susan Hart o.a. 

 

2022

Gestaltterapeut / Psykoterapeut - overbygning, ved Nordisk Gestalt Institut. Se mere her.

 

2021

2-årig basisuddannelse i oplevelsesorienteret gestaltterapi / psykoterapi (Gestaltpraktiker) ved Nordisk Gestalt Institut. Se mere her.

 

2015

DOL, Specialmodul i projektledelse.

 

2005 - 2006

2-årig basisuddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, ved Psykoterapeutisk Institut. Se mere her.

 

1997 - 2003

Cand. jur. fra Københavns Universitet. Speciale i menneskerrettigheder og udlændingeret.

Erhvervserfaring

Hillerød Kommune 2012 -

2022 – nu

Ungerådgiver i Åben Anonym Ungerådgiver, Hillerød kommune SSP / Basen. 

Læs om ungerådgivningen her.

 

2021 - nu 

Selvstændig psykoterapeut, MPF 

 

2014 – nu

Direktions- og udviklingskonsulent, Kultur og Udvikling, Hillerød Kommune.
Direktionskonsulent primært tillknyttet Direktøren for Børn, Skole og Familier.
Direktørbetjening og -understøttelse. Strategisk organisations- og ledelsesudvikling - planlægning, opfølgning og koordinering. Tværorganisatorisk understøttelse samt politisk betjening.

 

2012 - 2014 

Borgerrådgiver i Hillerød Kommune.
Specialist på offentlige procesregler, herunder forvaltnings- offentligheds- og retsikkerhedsloven. Behandling af klager over sagsbehandling. Kommunikation.

Gladsaxe Kommune 2008 - 2012

2010 - 2012 

Kombineret stilling:

Teamleder / jurist for Team Tværgående Support i Jobcenter Gladsaxe, Arbejdsmarkedsforvaltningen, Gladsaxe Kommune.

Teamleder for Tværgående Supports tre teams: Centralt indkaldelsesteam, Rådighedsteamet og Modtagelsesenheden.

 

2008 - 2010 

Kombineret stilling:

Juridisk fagspecialist Ydelsesenheden, Arbejdsmarkedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune.

Jurist i Rådighedsteam (sanktionsområdet), Jobcenter Gladsaxe, Arbejdsmarkeds-forvaltningen, Gladsaxe Kommune.

Københavns Kommune 2003 - 2008

2006 - 2008 

Juridisk konsulent i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen, sekretariatet i Ydelsesservice.

I forbindelse med omstrukturering i Københavns Kommune overflyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, sekretariatet i Ydelsesservice.
Fungerede som koordinerende jurist for de 3 ydelsescentre.

 

2005 - 2006 

Juridisk konsulent i Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Lokalcentret Sundby Syd.

Fuldtid juridisk konsulent for Lokalcentret Sundby Syd.

 

2003- 2005 

Sagsbehandler og juridisk konsulent i Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Lokalcentret Sundby Syd.

Sagsansvar ift. kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, kontanthjælpsudbetalinger, kontaktforløbsamtaler, revaliderings-, fleksjobs- og førtidspensionssager. Fra 2004 kombineret med ansættelse som juridisk konsulent for Lokalcenter Sundby Syd.