Velkommen og tak fordi du kiggede forbi !

Camilla Hørup Lentz, Hillerød Kommune, Borgerrådgiver, Direktionskonsulent, jurist, gestaltterapi

Kort om mig...

 

Mit navn er Camilla Hørup, og jeg er 47 år gammel. Jeg er mor til to skønne piger fra ´07 og ´11, oprindeligt fra Dragør og nu bosat i Hillerød.

Jeg er uddannet cand. jur fra Københavns Universitet samt gestaltpraktiker og igang med sidste del af en gestalterapeutisk efteruddannelse. Jeg tilbyder terapi til øveklienter - se mere her.

Jeg er ansat som direktions- og udviklingskonsulent i Hillerød Kommune og arbejder med ledelses- og organisationsunderstøttelse og - udvikling.

Jeg er optaget af menneskers (herunder lederes) opmærksomhedniveau. Hvor meget kører vi på autopilot og hvor meget tager vi konkret stilling til i vores (arbejds-) liv? Jeg er fortaler for indsigt, personlig stillingtagen, valg og vækst - for mig selv og andre.

På denne hjemmeside kan du se lidt mere om, hvordan jeg tænker og hvad mit ståsted er - som menneske, som direktionskonsulent i Hillerød Kommune og som studerende indenfor gestaltterapiens verden. I sidstnævnte anledning søger jeg pt. øveklienter, og hvad det indbefatter, kan du læse mere om her.

Du kan også se mit cv for så vidt angår min erhvervserfaring og uddannelse siden jeg blev færdiguddannet som jurist, ligesom mit personlige ledelsesgrundlag fremgår.

Jeg hører ofte, at jeg er et meget sammensat menneske - med en noget særegen professionel profil. Jeg tror det kan noget særligt at kunne navigere i forskellige verdener og kunne spænde mellem og begå sig i forskellige poler. Det udfordrer vores autopiloter og udvider vores handlerum og valgmuligheder. Det giver os flere og måske divergerende perspektiver og vil alt andet lige gøre os bedre i stand til at træffe velovervejede og bevidste beslutninger og valg - på arbejdet og i privaten. 

Nedenfor er gengivet et berømt citat af Løgstrups. Citatet er vigtigt for mig, fordi det minder mig om, hvor ydmyg vi skal være, når vi arbejder med mennesker, store som små. Mit håb og ønske er, at jeg med et positivt fortegn altid vil leve op til citatet, når jeg holder noget af et andet menneskes liv i min hånd.

Citat af K. E. Løgstrup

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.

Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver.

Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej".