Velkommen!

Camilla Hørup, Hillerød Kommune, Borgerrådgiver, Direktionskonsulent, jurist, gestaltterapi

Kort om mig...

 

Mit navn er Camilla Hørup, og jeg er 48 år gammel. Jeg er mor til to skønne piger fra ´07 og ´11, oprindeligt fra Dragør og nu bosat i Hillerød.

Jeg er uddannet cand. jur fra Københavns Universitet. Derudover har jeg 4 års psykoterapeutisk grunduddannelse bag mig, og er pt. igang med sidste del af en gestaltterapeutisk efteruddannelse.

Jeg er til dagligt ansat som direktions- og udviklingskonsulent i Hillerød Kommune og arbejder med ledelses- og organisationsunderstøttelse og - udvikling. Ved siden af arbejder jeg som gestaltpraktiker, og tilbyder pt. terapi til reduceret pris - det kan du læse mere om her.

På denne hjemmeside kan du desuden læse lidt mere om, hvem jeg er. Hvad mit ståsted er som menneske, samt som direktionskonsulent i Hillerød Kommune og studerende indenfor gestaltterapiens verden. På min blog kan du læse diverse artikler og indlæg. 

Du kan også se mit cvfor så vidt angår min erhvervserfaring og uddannelse siden jeg blev færdiguddannet som jurist, ligesom mit personlige ledelsesgrundlag fremgår.

Jeg er optaget af menneskers opmærksomhedsniveau. 

Hvor meget kører vi på autopilot og hvor meget tager vi konkret stilling til i vores (arbejds-) liv?

Jeg er fortaler for indsigt, personlig stillingtagen, valg og vækst - for mig selv og andre.

Jeg hører ofte, at jeg er et meget sammensat menneske - med en noget særegen professionel profil. Jeg tror det kan noget særligt at kunne navigere i forskellige verdener og kunne spænde mellem og begå sig i forskellige poler.

Det udfordrer vores autopiloter og udvider vores handlerum og valgmuligheder. Det giver os flere og måske divergerende perspektiver og vil alt andet lige gøre os bedre i stand til at træffe velovervejede og bevidste beslutninger og valg - på arbejdet og i privaten. 

Nedenfor er gengivet et berømt citat af Løgstrups. Citatet er vigtigt for mig, fordi det minder mig om, hvor ydmyg jeg skal være, når jeg arbejder med mennesker - både som direktionskonsulent og som gestaltpraktiker. 

Mit håb og ønske er, at jeg med et positivt fortegn altid vil leve op til citatet, når jeg holder noget af et andet menneskes liv i min hånd.

Citat af K. E. Løgstrup

 

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.

Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver.

Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej".