Angst, stress og depression

Lider du af angst, stress eller depression ?

Læs mere om behandling målrettet angst, stress og depression

- behandling, der virker på den lange bane...

Angstbehandling

Angst og symptomer på angstlidelser kommer i mange varianter - nogle endog nærmest usynlige for dig selv.

Angst kan fx mærkes som panikangst, socialangst, dødsangst, helbred/sygdomsangst, eksamen/præstationssangst, fobisk angst, seperationsangst eller generaliseret angst. 

Angst kan være invaliderende for dig og for dine nærmeste, da det fylder hverdagen med bekymringer og udfordrer dit sociale og arbejdsmæssige live. 

 

Man kan ikke tænke sig ud af en angstlidelse!

Selvom du ved, at der ikke er noget konkret at være bange for, så tager dit system over og agerer som om, det handlede om liv og død. Der er uorden i dit nervesystem og i din hjernes måde at beskytte dig på.

Dét kan der gøres noget ved - hvis du vil gøre arbejdet! Det første skridt er at søge hjælp! 

Tag en angst test hos Angst.dk og få en indikation på, om du muligvis lider af angst – og i hvilken grad!

Det er vigtigt at huske, at en online angst test ikke er en fuldstændig diagnose – og at du derfor altid bør søge lægehjælp, hvis du er i tvivl eller oplever tegn på alvorlig sygdom.

I et samarbejde med www.angst.dk arbejder jeg målrettet med at behandle angstlidelser. Jeg behandler ikke kun dine symptomer, men også den bagvedliggende årsag til angsten, således at virkningen er langvarig. Læs mere på  Angst.dk

 

Stress

Definitionen på stress er, når dine oplevede krav er større end dine ressourcer. 

Vi kan alle opleve at føle os stressede i perioder og synes, at dagens timer slet ikke slår til med alle de gøremål og forventninger, der er til os. Vi kan opleve symptomer, der kommer og går - både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. 

De fleste af os kan efter en hård og travlt periode, på egen hånd, restituere og finde tilbage i en mere rolig tilstand, hvor der er en bedre balance, og hvor krav og ressourcer nogenlunde følges ad. Symptomerne aftager og forsvinder til sidst. 

 

Langvarig belastning udgør en risiko

Problemerne kan opstå, hvis dit system igen og igen udsættes for voldsom ubalance og / eller hvis du alt for længe ikke har mulighed for at restituere i tilstrækkelig grad. Du oplever måske ikke længere selv at kunne finde balancen og dine symptomer kan forværres til en grad, der er hæmmende og i sidste ende invaliderende for dit liv. 

Kroppen er ligeglad - hvis ikke du lytter efter dens signaler, så stopper den dig selv.

Hjælp dig selv og søg hjælp i godt tid!

I et samarbejde med www.stresset.dk arbejder jeg målrettet med at behandle din stresstilstand.

Jeg behandler ikke kun dine symptomer, men også den bagvedliggende årsag til tilstanden, således at virkningen er langvarig. 

 

Depression

En depression er en psykisk lidelse, der karakteriseres ved en langvarig (mere end to uger) og dyb negativ sindstilstand.

En depression kan betyde, at du er meget mere trist, stresset  og bekymret end normalt, og at du taber interesse for de aktiviteter eller relationer, der normalt giver dig glæde. Du kan have mange negative tanker og have svært ved at huske og koncentrere dig.

Det er hårdt for både dig og dine omgivelser, når du er deprimeret, og den dårlige samvitiighed, over at være til besvær, kan i sig selv kan forværre dine symptomer. 

 

Det kan være svært at finde håb

Når du er depressiv, er det svært at finde håb og se, at din situation kan være anderledes. Men det kan den! 

Hvis du har mistanke om, at du har en depression, skal du tale med din læge.

En depression kan blandt andet behandles via psykoterapeutisk samtaler. Dét kan jeg hjælpe dig med. 

I et samarbejde med www.depression.dk arbejder jeg målrettet med at behandle din depression.

Jeg behandler ikke kun dine symptomer, men også den bagvedliggende årsag til depressionen, således at virkningen er langvarig.