Velkommen!

Camilla Lentz, Hørup, Hillerød Kommune, Borgerrådgiver, Direktionskonsulent, jurist, gestaltterapi

Lidt facts om mig

 

  • Mit navn er Camilla Hørup,
  • jeg er 46 år gammel,
  • mor til to skønne piger fra ´07 og ´11,
  • oprindeligt fra Dragør, nu bosat i Hillerød,
  • cand. jur med psykoterapeutiske efteruddannelser (pågående),
  • ansat som direktions- og udviklingskonsulent i Hillerød Kommune,
  • fortaler for opmærksomhed på autopiloter, personlig stillingtagen, valg og vækst - for mig selv og andre.

Om kvantespring og Løgstrup

Mit liv har taget nogle kvantespring hen ad vejen - både på det personlige plan og karrierermæssigt. Nogle har været bevidste og andre har ikke været så bevidste, men nærmere tilfældigheder (hvis sådan noget findes).

Således også ift mit uddannelsesvalg og karrierervej. Efter gymnasiet gik jeg fra at være selvstændig undertøjssælger til at være kahytsjomfru på et krydstogtsskib i Caribien. Under jurastudiet arbejdere jeg på plejehjem, på det juridiske falkultet i Kbh, på advokatkontor og på Menneskerrettighedscentret.

Som cand.jur fik jeg arbejde i en sagsbehandlerstilling på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune og begyndte kort efter på en psykoterapeutisk uddannelse i min fritid. Derfra har jeg været juridisk fagspecialist, sektionsleder, borgerrådgiver og nu direktionskonsulent - og senest har jeg genoptaget min interesse for den eksistentielle verden og er påbegyndt en (ny) uddannelse til gestaltterapeut.

Det har været en rejse, hvor destinationen har været helt eller delvist utydelig, fuld af omveje, genveje, set-backs og u-turns. Og det har nogle gange været sjovt og andre gange helt uudholdeligt!

Mine autopiloter har igennem årene haft godt fat i mig. På samme tid har der kontinuerligt været noget, der har trukket mig i en anden retning, og det har været frustrerende, uforståeligt og spændende på samme tid. Men med tiden, og lidt ad gangen, har jeg åbnet øjnene - og er blevet mere bevidst om, hvordan jeg har båret mig ad med at foretage valg i mit liv - og hvordan jeg har navigeret i livets op- og nedture.  

Jeg er i dag taknemmelig over, at jeg hen ad vejen og i vigtige situationer, har turde følge min intuition og, uanset modstand, har taget nogle betydningsfulde valg. Og jeg er taknemmelig over, hvor jeg er i dag - på rette vej - og mere bevidst og tydelig på mine kompetencer, prioriteringer, værdier og mål end nogensinde.    

Citat af K. E. Løgstrup

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

Hvorfor nu en hjemmeside om mig? Søger jeg job? Svaret er, at nej, jeg søger ikke aktivt job. Jeg sætter utroligt stor pris på at have en spændende, lærerig og ansvarsfuld stilling i Hillerød Kommune samtidigt med, at jeg kan dygtiggøre mig yderligere på det personlige plan via mit studie til gestaltterapeut. At have mulighed for at kombinere disse to verdner er for mig en stor gave. Min situation tillader desuden en fleksibel og afbalanceret hverdag, hvilket har været en bevidst prioritering af stor betydning for mig selv og min familie.

Når det er sagt, så er jeg på samme tid klar over, at jeg, på en eller anden måde, også fremover - og måske i mere udstrækt grad - skal arbejde med indsigt og vækst på forskellige niveauer.

Jeg ønsker at arbejde med opmærksomhed på autopiloter, med de valg som en øget indsigt medfører og med at facilitere samtaler om dét, der på ethvert givent tidspunkt er vigtigt for et individ, et team eller en organisationen.

At få nedfældet nogle af mine tanker, værdier og ståsteder på denne hjemmeside - og offentliggøre dem - har været et skridt i denne proces for mig. 

På den næste side kan du se mit cv fsva erhvervserfaring og uddannelse siden jeg blev cand.jur. Derefter kan du se lidt mere om, hvordan jeg tænker og hvad mit ståsted er - som menneske, som ansat og som studerende. På den sidste side har jeg valgt at offentliggøre mit personlige ledelsesgrundlag, som jeg har udarbejdet med baggrund i Ledelseskommissionens anbefalinger.

Jeg hører ofte, at jeg er et meget sammensat menneske - med en noget særegen professionel profil. Jeg er ikke i tvivl om, at mine erfaringer og kompetencer, inden for de forskellige verdener, kan noget særligt, og jeg glæder mig dagligt over at forfine mine kompetencer og mit håndværk og fortsat gøre en forskel for mig selv og andre i mit arbejde og i mit privatliv.

Mit håb og ønske er, at jeg med et positivt fortegn altid vil leve op til Løgstrups citat, når jeg arbejder med mennesker og holder noget af deres liv i min hånd.